Po rocznej przerwie ruszamy z kolejna edycją warsztatów C++.

Oddział Małopolski PTI przygotował we współpracy z Youngcoder.eu specjalną ofertę warsztatów C++ dla nauczycieli informatyki szczególnie z poziomu gimnazjalnego. Warsztaty poprowadzi dr Andrzej Dyrek

Warsztaty będą prowadzone praktycznie, poprzez rozwiązywanie zadań, które później można będzie wykorzystać podczas lekcji z uczniami.

Zajęcia obejmują 16 godzin stacjonarnych oraz 16 godzin pracy na platformie,

Przewidujemy również zebranie grupy, która chciałaby kontynuować zajęcia.

Szczegóły poniżej. Formularz zapisów.

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Małopolski zaprasza na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli informatyki ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zainteresowanych członków oddziału.

W nowej podstawie programowej w przedmiocie informatyka na poziomie gimnazjalnym jest  znacznie więcej czasu i możliwości na zajęcie się algorytmiką i językami programowania. Mówią o tym zapisy znajdujące się celach kształcenia „III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.” oraz zapisy w treściach kształcenia: „5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.”„6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.”

Wychodząc naprzeciw potrzebom doskonalenia umiejętności w tym zakresie chcielibyśmy zaprosić na kurs mający charakter warsztatów: „Elementarny kurs programowania w języku C++”, którego celem jest przypomnienie podstaw algorytmiki i programowania w oparciu o język C++.

Język C++ stanowi klasykę programowania, dla którego są szeroko dostępne środowiska i kompilatory na wszystkie możliwe maszyny i systemy (również na Androida). W tym języku łatwo można oprogramować sprzęt (np: robotyka z LEGO) oraz zapewnić komunikację z urządzeniami (USB lub innym porcie). Do C++ jest też bardzo wiele dostępnej literatury i dokumentacji.

Uczeń poznając podstawy język C++ będzie mógł swobodnie spróbować programować w każdym innym języku programowania obiektowego.

Kurs obejmuje 32 godziny:

 • 16 godzin zajęć dydaktycznych z trenerem
 • 16 godzin samodzielnej  pracy na platformie Youngcoder

Program zajęć warsztatowych przewiduje rozwiązywanie konkretnych zadań dobranych do omawianych problemów, które docelowo mogą zostać użyte w pracy z uczniami.

Podstawowe zagadnienia:

 1. Zasady programowania w językach kompilowanych
 2. Podstawy składni języka C++ i struktura programów
 3. Wprowadzanie i wyświetlanie/drukowanie  danych
 4. Podstawowe typy danych: liczbowe: całkowite, rzeczywiste;  znakowe; logiczne
 5. Tablice jako przykład struktur danych
 6. Wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne
 7. Operacje na znakach i ciągach znaków
 8. Instrukcja podstawienia,  instrukcja warunkowa
 9. Pętle iteracyjne while, for

Uczestnicy zajęć otrzymają stosowne zaświadczenie wydane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Koszt udziału w zajęciach warsztatowych:

 • 220 zł (brutto) – nauczyciele
 • 140 zł (brutto) – egzaminatorzy ECDL, mający podpisaną aktualną umowę
 •   90 zł (brutto) – członkowie PTI

Wpłat należy dokonać na konto Oddziału: Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa, 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

W tytule: Imię, nazwisko, warsztaty C++

Miejsce zajęć

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w piątki od 17:00 – 20:00 w Uczelnianym Centrum Informatyki  AGH al. Mickiewicza 30 Kraków pawilon C1, sala 511a.

Planowane terminy zajęć:

14.11.2014, 21.11.2014, 5.12.2014, 12.12.2014

Zgłoszenia: formularz zapisów

Zapraszam w imieniu organizatorów

Beata Chodacka
Wiceprezes Oddziału Małopolskiego
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Tel. 502 390 129


Udostępnij tą wiadomość: