Wrzesień obfituje w prestiżowe dla PTI wydarzenia o charakterze naukowym odbywające się w różnych miastach Polski:

  • 7-10 września 2014 r. w Warszawie (Politechnika Warszawska ul. Koszykowa 75) odbędzie się czwarta międzynarodowa konferencja FedCSIS’2014
  • 17-20 września 2014 r. zapraszamy na IX Konferencję „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (TERW). Konferencja odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej Hołny Mejera 3a w Sejnach
  • 22-24 września 2014 r. odbędą się konferencje KKIO/SCR/SMI/SPA 2014 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu

Konferencja FedCSIS’2014 (Federated Conference on Computer Science and Information Systems) zalicza się do przedsięwzięć wspomagających badania z dziedziny IT, a jej celem jest umożliwienie szerokiemu gronu naukowców wymiany doświadczeń i poglądów w szczególności poprzez prezentacje wyników prowadzonych prac badawczych oraz zastosowania nowych rozwiązań z dziedziny szeroko pojętej teleinformatyki w formie warsztatów i sympozjów podzielonych na bloki tematyczne. Wydarzenie naukowe zostanie zorganizowane w formie 29 „multikonferencji” czyli serii niezależnych wydarzeń (konferencji, warsztatów, sympozjów) poświęconych szeroko rozumianym technologiom informatycznym. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Politechnikę Warszawską (gospodarza tegorocznej konferencji), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z: IEEE Region 8, IEEE Computer Society (po raz pierwszy), IEEE Computer Society Chapter Poland, IEEE Gdansk Computer Society Chapter Poland, ACM Special Interest Group on Applied Computing (ACM SIG APP), International Federation for Information Processing (IFIP – po raz pierwszy), European Alliance for Innovation (EAI), IEEE Computational INtellligence Society Poland Chapter, Informatics Europe, Asociación de Técnicos de Informática, Komitetem Informatyki PAN, Naukowym Towarzystwem Informatyki Ekonomicznej (NTIE), Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polską Izbą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) oraz Wschodnim Klastrem ICT. Wydarzenie stwarza szansę na wymianę wiedzy pomiędzy światem nauki a przedstawicielami gospodarki oraz na omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych w przemyśle i biznesie. W konferencji udział weźmie około 350 uczestników z Polski oraz zagranicy, wygłoszonych zostanie około 300 referatów. Wydarzenie prowadzone będzie wyłącznie w języku angielskim z uwagi na jego międzynarodowy charakter. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia – https://fedcsis.org/

Oddział Podlaski PTI zaprasza na IX Konferencję „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (TERW). Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk medycznych i społecznych. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby przygotowujące rozprawy doktorskie. Autorzy najlepszych prac spośród doktorantów będą zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Informatyczne (Oddział Podlaski), Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Uniwersytet w Białymstoku (Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki) oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia – http://irys.wi.pb.edu.pl/terw/

Serdecznie zachęcamy także do udziału w konferencjach KKIO/SCR/SMI/SPA 2014. To połączenie trzech flagowych konferencji Polskiego Towarzystwa Informatycznego, realizowanych we współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi oraz zbliżonej tematycznie konferencji organizowanej przez Katedrę Sterowania i Inżynierii Systemów Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskich. W skład połączonych wydarzeń naukowych wchodzą: IX edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków, XVI edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, XXI edycja konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego, XVII edycja konferencji Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications. Konferencje KKIO/SCR/SMI/SPA mają charakter naukowy i szkoleniowy. Po szczegółowe informację zapraszamy Państwa na strony internetowe poszczególnych wydarzeń: http://www.smi.org.pl, http://www.kkio.pti.org.pl, http://www.scr.pti.org.pl, http://www.spaconference.org.pl


Udostępnij tą wiadomość: