Zarząd Oddziału Małopolskiego PTI zaprasza na 2-gie Wtorkowe Konwersatorium

Antoni Łabaj , SmallGIS, Kraków

„Geoinformacja w procesach inwestycyjnych”  a po wykładzie – dyskusja.

Wtorek, 9.01.2018, godz. 18.00, Katedra Informatyki AGH, sala 1.20  Kawiory 21, 30-055 Kraków

Konwersatorium jest otwarte, wstęp WOLNY.

Przyjdźcie, a wcześniej wykorzystajcie Wasze narzędzia komunikacyjne i zaproście Waszych znajomych!

Współczesne techniki geometryczne uwalniają człowieka od tradycyjnych ograniczeń w zakresie form przetwarzania informacji przestrzennej. Świat rzeczywisty może być modelowany na różnych poziomach szczegółowości, a tradycyjne produkty kartograficzne zawierające zgeneralizowaną i sklasyfikowaną informację nie są już podstawą, a raczej wynikiem analiz. Liczność i różnorodność informacji na różnych poziomach jej dekompozycji wymagają budowania hurtowni danych i baz wiedzy, z których sprawne mechanizmy informatyczne mogą skutecznie wnioskować o ekonomicznych aspektach przedsięwzięć. Ongeo.pl jest pionierskim rozwiązaniem w zakresie udostępniania informacji geograficznej w ujęciu ilościowym, pozwalającym oceniać potencjał inwestycyjny nieruchomości.Jego funkcjonalność otwiera drogę do korzystania z informacji przestrzennej o wymiernym znaczeniu ekonomicznym dla każdego, niezależnie od stopnia znajomości technologii GIS.


Udostępnij tą wiadomość: