Rozstrzygnięto XXXV Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego organizację Zarząd Główny powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi PTI. Do konkursu przyjęto 38 prac wykonanych w roku akademickim 2017/2018 w 16. krajowych wyższych uczelniach, wśród których z Małopolski znalazły się Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Jagielloński.

Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Główny PTI, działała w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. ndzw. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący), prof. ndzw. dr hab. Jakub Swacha oraz doc. dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz).

W dniu 11 grudnia 2018 roku we Wrocławiu Komisja Konkursowa, uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła laureatów konkursu.

Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał: mgr inż. Patryk Gliszczyński za pracę pt. Deep Autoencoders for Unsupervised Image Segmentation in Optical Coherence Tomography wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec).

Komisja Konkursowa przyznała dwie drugie nagrody w wysokości po 4.000 zł, które otrzymali:
1) mgr Mikołaj Marciniak za pracę pt. Konstrukcja grafu o zadanym ciągu uogólnionych stopni wierzchołków wykonaną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Matematyki i Informatyki; promotor: prof. dr hab. Maciej Sysło),
2) mgr inż. Bartosz Prusak za pracę pt. Multi-objective Search for Comprehensible and Efficient Rule Ensembles wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński).

Trzecią nagrodę w wysokości 3.500 zł otrzymał mgr inż. Michał Krok za pracę pt. Quantum Walks in Image Segmentation wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz).

Trzy równorzędne wyróżnienia po 2.500 zł otrzymali:
1) mgr inż. Bartłomiej Grochal za pracę pt. Tensor Networks Approach to Simulating Continuous-Time Stochastic Automata Networks wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz),
2) mgr inż. Edyta Kuk za pracę pt. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania procesami przemysłowymi na przykładzie podziemnego magazynu gazu wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki Stosowanej; promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza),
3) mgr inż. Tomasz Rewak za pracę pt. Analiza sieci transportowych na przykładzie problemu relokacji rowerów miejskich wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej; promotor: dr inż. Piotr Bródka).

Fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów w pracy zawodowej


Udostępnij tą wiadomość: