Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje XL Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Zgłaszanie prac odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie kpm.pti.org.pl.

W obecnej edycji została zwiększona pula nagród oraz jest przewidziana nagroda dla promotora pracy nagrodzonej I nagrodą.

Partnerami konkursu są Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Cyfrowa Przyszłość.


Udostępnij tą wiadomość: