Numer 4/2021 czasopisma „Computing and Informatics” z wybranymi artykułami z KKIO 2021 został opublikowany on-line i jest dostępny pod https://cai.type.sk/content/.

Numer otwiera Preface: jest to przewodnik po numerze oraz z informacjami o KKIO i jej organizatorach – w tym o OM PTI.

Ostatni artykuł przedstawia nagrodzone prace inżynierskie.

Zapraszamy do czytania i cytowania tych artykułów.


Udostępnij tą wiadomość: