Jury XXXI Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, pod przewodnictwem Zygmunta Mazura, na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r. ustaliło listę laureatów konkursu.

Tegoroczna nagroda za III miejsce w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki została przyznana mgr inż. Joannie Patrzyk, której praca pt. „Graphical and Programming Support for Simulations of Quantum Computations„.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 16 stycznia 2015 r. (piątek), w godz. 12.30-15.00 w Klubie Pracowniczym Politechniki Wrocławskiej.


Udostępnij tą wiadomość: