Rozstrzygnięto XXXIII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego organizację Zarząd Główny powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi PTI. Do konkursu przyjęto 29 prac wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w 13. krajowych wyższych uczelniach.

plakat-konkurs-01
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, szczególnie zaś zwycięzcy 2. miejsca, Panu Jakubowi Sawickiemu z Małopolski.

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w proces przygotowania oraz recenzji prac, zwłaszcza dużemu gronu przedstawicieli nauki z Krakowa, a w tym  członkom naszego Oddziału. 

Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Główny PTI, działała w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński,
 • prof. dr hab. inż. Adam Grzech,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień,
 • prof. PWr. dr hab. inż. Lech Madeyski,
 • prof. PWr. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący),
 • prof. dr hab. inż. Marian Noga oraz
 • dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz).

W dniu 16 grudnia 2016 roku we Wrocławiu Komisja Konkursowa, uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymała:
  mgr Agnieszka Paszkowska
  za pracę pt. A Study of Routing-Layer Failure Detection in Low-Power Wireless Networks
  wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: dr Konrad Iwanicki).
 2. Drugą nagrodę w wysokości 4.000 zł otrzymał:
  mgr inż. Jakub Sawicki
  za pracę pt. Identification of low sensitivity regions for inverse problems solutions
  wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Robert Schaefer).
 3. Trzecią nagrodę w wysokości 3.500 zł otrzymał:
  mgr Paweł Wieczorek
  za pracę pt. Formalizacja w systemie Coq algorytmu normalizacji przez ewaluacje dla teorii typów Martin-Löfa
  wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. Dariusz Biernacki).
 4. Trzy równorzędne wyróżnienia po 2.500 zł otrzymali:
  mgr inż. Grzegorz Brodny
  za pracę pt. Monitor emocji w interakcji człowiek-komputer
  wykonaną w Politechnice Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowania; promotor: dr inż. Agnieszka Landowska),
  mgr inż. Łukasz Jarząbek
  za pracę pt. Porównanie wydajności i elastyczności programowania z wykorzystaniem mechanizmów unified memory oraz dynamic parallelism do tradycyjnego API programistycznego na platformie CUDA
  wykonaną w Politechnice Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Architektury Systemów Komputerowych; promotor: dr hab. inż. Paweł Czarnul),
  mgr Jakub Tarnawski
  za pracę pt. A constant-factor approximation algorithm for the Asymmetric Traveling Salesman Problem on graphs with zero-one edge weights
  wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyczny; promotor: prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz).

Organizatorzy dziękują Santander Universidades i firmie Andrzej Huzar Huzar-Software za wsparcie finansowe konkursu oraz Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej za owocną współpracę.

Komisja Konkursowa składa również podziękowanie Recenzentom prac konkursowych, podkreślając ich znaczącą rolę w przeprowadzeniu konkursu. W 33. edycji konkursu Recenzentami prac byli pracownicy naukowi i dydaktyczni z 20 krajowych i zagranicznych wyższych uczelni: dr inż. Witold Andrzejewski, dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, dr inż. Michał Piotr Bereta, dr inż. Jerzy Błaszczyński, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, dr inż. Krzysztof Brzostowski, prof. dr hab. inż. Robert Cierniak, dr inż. Krzysztof Jerzy Dembczyński, dr inż. Jerzy Domżał, dr inż. Maciej Drwal, prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski, dr inż. Grzegorz Filcek, dr inż. Kazimierz Frączkowski, dr inż. Piotr Gaj, dr hab. Maria Ganzha, dr inż. Dariusz Gąsior, dr inż. Adam Fryderyk Gonczarek, prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, dr inż. Maciej Huk, dr inż. Tomasz Kajdanowicz, dr inż. Michał Kalewski, dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, dr hab. inż. Grzegorz Kołaczek, dr hab. inż. Maciej Komosiński, dr inż. Dariusz Konieczny, dr hab. inż. Marcin Korzeń, dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. dr. hab. inż. Marek Kurzyński, dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. dr hab. inż. Antoni Robert Ligęza, dr inż. Wojciech Lorkiewicz, dr inż. Ewa Łukasik, dr inż. Marcin Maleszka, prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski, prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, dr inż. Paweł Mazur, dr hab. Zygmunt Mazur, dr inż. Teresa Mendyk-Krajewska, dr inż. Robert Muszyński, dr inż. Paweł Myszkowski, dr hab. inż. Grzegorz Nalepa, dr hab. inż. Marek Władysław Natkaniec, prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir, prof. dr hab. inż. Adam Pelikant, prof. dr hab. Lech Polkowski, dr inż. Grzegorz Popek, dr inż. Jerzy Sas, dr Oskar Skibski, dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, dr hab. inż. Jerzy Maciej Stefanowski, dr hab. inż. Małgorzata Hanna Sterna, dr inż. Robert Susmaga, prof. dr hab. Stanisław Szpakowicz, dr inż. Marcin Grzegorz Szubert, dr hab. Jerzy Szymański, dr hab. inż. Adam Michał Świtoński, dr Maciej Świechowski, dr inż. Martin Tabakow, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, dr hab. inż. Halina Tarasiuk, prof. dr hab. inż. Leszek Trybus, dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. dr hab. Paweł Jacek Urzyczyn, dr Aleksander Wawer, dr inż. Paweł Wawrzyński, dr Paweł Weichbroth, prof. dr hab. inż. Sławomir T. Wierzchoń, dr hab. inż. Szymon Wilk, prof. dr hab. inż. Józef Włodzimierz Woźniak, prof. dr hab. inż. Michał Woźniak oraz dr inż. Anna Zygmunt.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!


Udostępnij tą wiadomość: