Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego celem jest:

a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Photo by Logan Isbell on Unsplash

W konkursie mogą brać udział dyplomanci kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, których prace dotyczą informatyki.

Zgłaszanie prac odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie kpm.pti.org.pl.

Informacje o konkursie dostępne są także na stronie pti.wroc.pl.

Przewodniczący Jury Konkursu

dr hab. Zygmunt Mazur, prof. uczelni


Udostępnij tą wiadomość: