Tegoroczny konkurs dla Małopolski również był szczęśliwy! Aż dwie prace znalazły się w czołówce!

Składamy serdeczne gratulacje laureatowi drugiego miejsca mgr inż. Andrzejowi Szaflarskiemu. Nagrodzona praca nosi tytuł „Algorytmy detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu”, wykonana w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki; promotor: prof. ucz. dr hab. inż. Marek Miśkowicz).

Trzecie miejsce przyznano dla mgr inż. Bartosza Kuska za pracę pt. „Algorithms for Approval-Based Elections with Structured Preferences” wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski).

O wynikach konkursu warto poczytać na stronie: https://portal.pti.org.pl/wyniki-xxxviii-ogolnopolskiego-konkursu-pti-na-najlepsze-prace-magisterskie-z-informatyki/

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i promotorom!


Udostępnij tą wiadomość: