Ze smutkiem informuję, że dziś w nocy po 3 latach ciężkiej choroby
zmarł nasz Kolega Tadeusz Rogowski.

Tadek był pracownikiem naukowym Inst. Automatyki Pol.Warszawskiej i
szefem Centralnego Ośrodka Informatyki PW,

Skąd przeszedł na rentę we wrześniu 2013.

W czasach studeckich był redaktorem Politechnika i dodam od siebie –
jako czlonkowie tego starego ZSP rozumieliśmy się w lot.

Założył i prowadził listę elka – tę pierwszą; oczywiście uzyskując
wcześniej zgodę rektora na korzystanie ze sprzętu PW.

Jako redaktor TeleNet Forum przyjął pod swe skrzydła Biuletyn PTI.

W 2012 i 2013 włączył się w organizację naszych konferencji
historycznych na Wydziale ETI PW prowadząc wszystkie uzgodnienia z
władzami Wydziału.

Seminarium historii Internetu zaczął przygotowywać wespól z Kol.
Maciejem Kozłowskim, ale niestety nie mógł już osobiście wziąć
udziału.

Przez jedną kadencję był członkiem Rady Izby Rzeczoznawców.

W kadencji 2005 – 2008 był członkiem ZG PTI.

W 2012 otrzymał w podzięce za wkład pracy Medal XXX-lecia PTI

Cześć Jego pamięci.

/Jerzy Nowak/


Udostępnij tą wiadomość: