W związku z uzyskaniem statusu stypendysty ZUS, 31.07.2020 jest ostatnimdniem pracy kol. Jacka Pulwarskigo jako Ogólnopolskiego KoordynatoraECDL, którą rozpoczął w grudniu 2011. Działalność ECDL jest bardzo ważna dla Oddziału Małopolskiego PTI iwiemy, że warunki dla tego, co nam się w działalności ECDL udało, miałyswoje źródło również w pozycji ECDL w PTI, w tych wszystkichpozytywnych audytach ECDL w PTi oraz w wysokiej ocenieCzytaj dalej..

XIII Zjazd PTI zakończył obrady. Nowym prezesem PTI został Kolega Wiesław Paluszyński z Oddziału Mazowieckiego, członek honorowy PTI. Serdecznie gratulujemy i życzymy Koledze Prezesowi, oraz nam wszystkim, owocnego okresu dla PTI, dynamicznego rozwoju i przyjemności ze wspólnej pracy. Na stronie głównej PTI niebawem pojawi się pełna informacja o wybranych władzach. Wszyscy kandydaci Oddziału Małopolskiego do władz naczelnych PTICzytaj dalej..

Koleżanki i Koledzy, Upłynęła XIII kadencja Zarządu Głównego PTI. Posumowaliśmy ją rutynowym sprawozdaniem. Ale kadencja to splot działań, a przede wszystkim aktywność naszego środowiska, jesteśmy jej udziałowcami. Klimat współpracy jest najlepszym spoiwem naszego Towarzystwa. Oddają go, tworzone na bieżąco, opisy wydarzeń zamieszczane na naszych stronach internetowych. Aby zachować je na dłużej w naszej pamięci, poprosiliśmy o zebranie ich w jednejCzytaj dalej..

Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się 2 lipca 2020 (czwartek) godz. 9:00-15:30 w trybie zdalnym. Link do szkolenia zostanie udostępniony w czwartek o godz. 8:30 osobom zgłoszonym na szkolenie. Zainteresowanych proszę o kontakt z Beatą Chodacką Koordynatorem Regionalnym ECDL – beata.chodacka@ecdl.pl (tel. 502-390-129)Czytaj dalej..

W dniu dzisiejszym odbyło się zdalne zebranie nowo wybranego Zarządu Oddziału Małopolskiego. W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie zarządu. Zabranie na platformie ZOOM prowadził prezes kol. Marian Bubak. Zarząd Oddziału Małopolskiego wyrażą podziękowanie dla kol. Tadeusza Syryjczyka, Marzeny Krzysztoń, Anny Wrzeciono, Piotra Nawrockiego, Piotra Nowakowskiego i Tadeusza Wilusza za przygotowanie, sprawne przeprowadzenie i udokumentowanie zdalnego Walnego Zgromadzenia Członków OM PTICzytaj dalej..

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2020 roku na swoim posiedzeniu 27 maja 2020 r. dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji. Członkiem Kapituły jest m.in. prezes naszego oddziału kol. Marian Bubak. W kategorii podręczników i książek popularnonaukowych nagrodę główną zdobyła książka „Praktyczne uczenie maszynowe” autorstwa Marcina Szeligi, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W tej kategorii przyznanoCzytaj dalej..

Walne Zgromadzenie Członków w nadzwyczajnych okolicznościach z uwagi na panującą sytuację odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału . Spotkanie odbyło się przy pomocy aplikacji Cisco Webex Evetns, a głosowania przy pomocy systemu secretvote. Prezesem Oddziału na kolejną kadencję został kol. Marian Bubak. Do Zarządu Oddziału zostali wybrani: Beata Chodacka (wiceprezes) Marek Valenta (wiceprezes) Piotr Nowakowski (sekretarz) JerzyCzytaj dalej..