Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Małopolski zaprasza na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Szczególnie osoby, które mają do czynienia z przetwarzaniem oraz dostępem do danych osobowych powinny skorzystać z tego spotkania. Szkolenia poprowadzi Janusz Żmudziński – projektant i architekt rozwiązań bezpieczeństwa IT w wiodących polskich firmach informatycznych. Od wielu lat zajmuje się rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem informacji. Wcześniej programista i administrator sieci informatycznych oraz współpracownik prasy informatycznej. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

TERMIN: 14 marca 2014 (sobota) GODZ.: 11:00 – 14:00 w KRAKOWIE AGH pawilon D-17 „Centrum Informatyki” ul. Kawiory 21, sala 1.20 (parter)

Zapisy: http://goo.gl/forms/iN048VpIaD

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie z regulacjami prawnymi oraz praktycznymi metodami i rozwiązaniami stosowania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych.
  2. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności administratorów i pracowników.
  3. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej.
  4. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych.
  5. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy.
  6. Role i zadania GIODO.

Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zapisy: http://goo.gl/forms/iN048VpIaD

Koszt udziału w szkoleniu:

  • 140 zł (brutto)
  • 40 zł (brutto) – egzaminatorzy ECDL, mający podpisaną aktualną umowę
  • Bezpłatnie  – członkowie PTI z bez zaległości oraz z opłaconą składką za rok 2015

Wpłat należy dokonać na konto Oddziału:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa, 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

W tytule: Imię, nazwisko, szkolenie ODO

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o wpisanie danych do formularza zapisów.


Udostępnij tą wiadomość: