W Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu 10 lutego rozpoczęło się internetowe głosowanie na najlepszą inicjatywę lokalną w ramach ogólnopolskiego konkursu Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce. W konkursie biorą udział szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowych i ośrodki wychowawcze z małych, średnich i dużych miejscowości, które dostrzegają problemy przemocy werbalnej, nietolerancji wobec „Innych”, rasizmu w Internecie i chcą im przeciwdziałać. Głosujący, przy użyciu mediów społecznościowych, mają najpierw okazję zapoznać się z działaniami, które w ostatnich miesiącach były realizowane przez uczestników konkursu a następnie oddać głos na najciekawsze inicjatywy. Są wśród nich lekcje i warsztaty oraz spotkania z ekspertami, publikacja gazet, nagrywanie filmów, m.in. poświęcone cyberprzemocy i mowie nienawiści, organizacja konkursów plastycznych, malowanie murali oraz np. wykonanie ekologicznych toreb z symbolami „mowy miłości”.

Inicjatywy, które w głosowaniu, trwającym do piątku do 20:00 zbiorą na stronie: Facebook.com/PolskaBezNienawisci najwięcej polubień i udostępnień otrzymają nagrody.

W tym samym czasie swoją decyzje dotyczącą najlepszych działań podejmie jury, złożone z przedstawicieli, m.in. MEN, aktywistów i przedstawicieli Kampanii i Koalicji Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce. Oceniane są scenariusze zajęć prowadzonych przez nauczycieli i edukatorów oraz działania podjęte przez młodzież. Liczą się wartość merytoryczna, samodzielność i kreatywność w przekazywaniu wiedzy, związane z celami Kampanii oraz zdolność promocji inicjatyw przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Werdykt jury zostanie ogłoszony w poniedziałek, 16 lutego.
Celem konkursu jest zachęcenie, zainspirowanie i wyposażenie w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia zajęć i działań z młodzieżą, których celem jest uświadamianie, zmiana postaw i mobilizacja do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka w Internecie i poza nim. Każda instytucja lub grupa, biorąca udział w projekcie otrzyma certyfikat Działamy bez nienawiści”. Najlepsi wezmą udział w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich w Strasburgu – m.in. Radzie Europy, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, gdzie spotkają się z ekspertami zajmującymi się prawami człowieka i przeciwdziałaniem mowie nienawiści.
Uczestnicy, biorąc udział w Konkursie włączyli się w międzynarodową Kampanię Rady Europy odbywającą się w tej chwili w 40 krajach. W Polsce wspiera ją m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Koalicja ponad 70 organizacji i instytucji z całej Polski. Kampania promuje szacunek do ludzi, ich różnorodności, prawa człowieka i świadome użytkowanie mediów i Internetu. Jej celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści obecnej w sieci, poprzez rozwijanie u młodych ludzi, ich opiekunów, a także instytucji i organizacji edukacyjno-młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka.

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach.

Organizatorem Konkursu i koordynatorem Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce jest Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”.

Konkurs wspierany jest przez Orange Polska i realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej o konkursie: www.BezNienawisci.pl/konkurs


Udostępnij tą wiadomość: