Od Firmy CCNS dostaliśmy dla członków PTI specjalne Zaproszenie na Konferencję 'Bring Your Own Device’.

23.11.2012 r. – po raz pierwszy w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona bezpiecznej pracy z użyciem urządzeń mobilnych, pod hasłem 'Bring Your Own Device’.

Konferencja organizowana przez jest przez Polski Oddział ISSA (Information Systems Security Association), przy współudziale firmy CCNS.

Wśród prelegentów będą zarówno przedstawiciele znanych firm – producentów narzędzi zapewniających bezpieczeństwo w takim środowisku, jak też organizacji, które wdrożyły już rozwiązania pozwalające posiadaczom urządzeń mobilnych w pełni wykorzystać ich możliwości – między innymi Kancelarii Sejmu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – aby opowiedzieć o swoich doświadczeniach.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja on-line dostępne są pod adresem: https://issa.org.pl/seminarium-w-krakowie/bring-your-own-device-konferencja-issa.html


Udostępnij tą wiadomość: