Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza wszystkich zainteresowanych na doroczną konferencję pt. „Stan Polskiego Internetu”.
Konferencja, poświęcona całościowej ocenie stanu aktualnego i perspektyw rozwojowych Internetu w Polsce, ma już kilkuletnią tradycję i cieszy się zasłużoną renomą imprezy, dzięki której uczestnicy zyskują wielostronny ogląd krajowej sytuacji w bardzo wielu aspektach: technicznym, ekonomicznym, prawnym, biznesowym i społecznym.

Mimo sporej liczby rozmaitych konferencji, seminariów i debat dotyczących problemów informatyzacji, zdecydowanie brakuje wydarzenia, podczas którego można corocznie uzyskać skondensowany, wyczerpujący i kompetentny obraz postępów informatyzacji kraju i przewidywanych tendencji rozwojowych. Dlatego też Konferencja „Stan Polskiego Internetu” zwykle cieszy się stałym zainteresowaniem środowiska informatycznego, administracji, biznesu i mediów.

W konferencji weźmie udział m.in. Minister Administracji i Cyfryzacji p. Michał Boni, który przedstawi program „Polska 2.0” oraz doradca Prezydenta RP p. Krzysztof Król z prezentacją nt. „Internet narzędziem sprawnego i służebnego państwa”. Swą obecność zadeklarowała również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej p. Magdalena Gaj.

Termin: środa 21 listopada 2012 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: WDT NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa
Agenda

Kontakt: Andrzej Horodeński
rzecznik prasowy
Polskie Towarzystwo Informatyczne


Udostępnij tą wiadomość: