Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu realizacji projektu „Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2012 roku w nowej siedzibie Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. Kawiory 21.

Podczas konferencji omówiona zostanie realizacja poszczególnych elementów projektu, w tym opracowanej w ramach projektu diagnozy rynku edukacji IT w Małopolsce oraz systemu podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski, a także wnioski i zalecenia na temat systemu, sporządzone po przeprowadzonych szkoleniach.
Do wygłoszenia prezentacji dotyczących szans i zagrożeń dla Małopolski związanych z rozwojem kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski zaprosiliśmy przedstawicieli sektora edukacji, rynku pracy i instytucji wspierających rozwój regionu.

Uprzejmie proszę o dokonanie rejestracji na konferencję na stronie http://www.malopolska.pl/konferencjait w terminie do 30 listopada 2012 roku. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszam na stronę projektu, gdzie na bieżąco wprowadzamy informacje dotyczące konferencji, w tym także dotyczące programu obrad.

Głównym celem projektu „Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT”, jest opracowanie założeń systemu edukacji w zakresie IT dla Małopolski. W ramach projektu, przeprowadzono diagnozę rynku edukacji IT w Małopolsce oraz opracowano założenia systemu podwyższania kwalifikacji IT. Realizacja działań zaplanowanych w ramach systemu zapewni zrównoważony rozwój kompetencji IT w Małopolsce i w efekcie przyczyni się do rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego regionu. Szczegółowe informacje o projekcie, konferencji oraz opracowane dokumenty znajdują się na stronie www.kompetencjeIT.malopolska.pl
Liczymy na Państwa udział.

Z poważaniem
Beata Bańdura
Kierownik projektu „Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT”


Udostępnij tą wiadomość: