Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu w imieniu Konsorcjum (Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) realizującego projekt: Projekt B2.2. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” rozpoczyna rekrutację kandydatów na ekspertów ds. opracowania standardów kompetencji zawodowych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi kolejny etap rozwoju systemu standaryzacji kwalifikacji/kompetencji zawodowych w Polsce.

Rekrutacja: Ekspertów, Ewaluatorów, Recenzentów i członków Komisji Branżowych do badań nad opracowaniem standardów kompetencji zawodowych m.in. dla zawodów:

 • 216601 Grafik komputerowy DTP
 • 216604 Projektant grafiki

Osoby zainteresowane tymi zawodami proszę o kontakt: e-mailowy (Tomasz.Kupidura[at]itee.radom.pl) lub telefoniczny 48 364-92-24.

 • 251101 Analityk systemów teleinformatycznych
 • 251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
 • 251103 Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
 • 251202 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
 • 251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
 • 251303 Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
 • 251401 Programista aplikacji
 • 251901 Informatyk medyczny
 • 251902 Specjalista zastosowań informatyki
 • 251903 Tester oprogramowania komputerowego
 • 252901 Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
 • 262201 Analityk informacji i raportów medialnych
 • 262202 Analityk ruchu na stronach internetowych
 • 262204 Broker informacji (researcher)
 • 262205 Menedżer zawartości serwisów internetowych
 • 262206 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
 • 262207 Specjalista zarządzania informacją

Osoby zainteresowane tymi zawodami proszę o kontakt: e-mailowy (Tomasz.Sulkowski[at]itee.radom.pl) lub telefoniczny 48 364-92-67.

Więcej informacji na stronie: http://www.standardykompetencji.pl/rekrutacja.html


Udostępnij tą wiadomość: