dr Anna Stolińska została nominowana na stanowisko Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego na lata 2020–2024.

Dotychczas koleżanka Anna Stolińska pełniła funkcje prodziekana, dziekana.

Serdecznie gratulujemy!


Udostępnij tą wiadomość: