Na posiedzeniu w dniu 25-07-2020 Zarząd Główny PTI podjął temat związany z zadaniami Polskiego Towarzystwa Informatycznego w obszarze edukacji najmłodszych adeptów informatyki. Stało się to za przyczyną oddolnej inicjatywy, której koncepcja powstała w oddziałach. Koncentruje się ona na stworzeniu zespołów, gremiów, czy grup osób, w skład których będą wchodzili uczniowie szkół począwszy od 10 roku życia a skończywszy na 20 latach (pierwsze lata studiów), którzy jako entuzjaści Informatyki będą zainteresowani kontaktami z zawodowymi informatykami i wynikającymi z nich korzyściami w postaci wiedzy wykraczającej poza edukację szkolną, nowych umiejętności, czy zapoznaniem się z doświadczeniem zawodowym i naukowym członków PTI, itd.

W związku z tym Zarząd Główny PTI podjął uchwałę https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/U-ZG-010-XIV-20_z_2020-07-25_-ws.-_Drużyn_PTI.pdf o stworzeniu Drużyn PTI. Nazwa Drużyna PTI jest nazwą umowną, takie zespoły mogą przyjąć każdą inną nazwę i w szczegółach dookreślić się według własnego uznania i potrzeb, ważne jedynie, aby było w niej odniesienie do PTI. Chodzi raczej o stworzenie pewnych ram organizacyjnych i koncepcji działania oraz nieskrępowaną aktywność.

Jednym z celów takiej formy działania jest uzupełnienie i urozmaicenie edukacji szkolnej poprzez organizowanie konkursów, tworzenie w grupie rozwiązań informatycznych, zdobywanie kolejnych szczebli umiejętności w ramach ECDL, wsparcie w doborze ścieżki edukacyjnej i inne działania.

PTI zapewni Drużynie nazwę i logo, obsługę finansową oraz w miarę możliwości środki pozyskane od sponsorów lub z dotacji, gadżety i inną dostępną pomoc materialną.


Udostępnij tą wiadomość: