Trwa spotkanie formujące Kampanię Przecie Mowie Nienawiści.

image

W dniach 22-23 października 2013 w Warszawie odbywa się spotkanie organizacji związanych ze zwalczaniem przejawów nienawiści. Wśród uczesników spotkania znalazły się instytucje rządowe i pozarządowe, w tym przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rady Europy, a także liczne ogólnopolskie i lokalne stowarzyszenia. Jednym z partnerów Kampanii jest także nasz oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, reprezentowany przez kol. Alicję Pituła.

Tutaj można obejrzeć oficjalny klip promujący kampanię..

Celem Kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej mowy nienawiści w sieci, promowanie świadomego użytkowania mediów, wspieranie młodych aktywistów w działaniach na rzecz praw człowieka.
Kampania powstała jako odpowiedź na ustalenia Rady Europy (projekt Młodzi Ludzie Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie z okresem realizacji zaplanowanym na lata 2012-2014). Międzynarodowa Kampania rozpoczęła się 22 marca 2013 roku. Polska włączyła się do działań 18 września.

Mowa nienawiści, w definicji stworzonej przez Komitet Ministrów Rady Europy, obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują, czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji. (…)

Powyższa definicja powstala pod koniec lat ’90 i wymaga uaktualnienia i dostosowania jej do realiów uwzględniających rzeczywistość wirtualną.

Zachęcamy do śledzenia rozwoju kampanii na stronach:

Tych z Państwa, którzy chcieliby włączyć się do działań, mają własne pomysły spójne z ideą Kampanii, zapraszamy do współpracy (prosimy o kontakt bezpośredni z kol. Alicją Pituła, alicjapitula (at) gmail.com).


Udostępnij tą wiadomość: