Zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowopowstałej strony Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego: http://rada.pti.org.pl.

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.
Praca członków Rady koncentruje się na następujących zagadnieniach:  recenzowanie oraz identyfikowanie kompetencji członków PTI dotyczących sposobu reagowania na zapytania od jednostek administracji publicznej i samorządów w zakresie opiniowania ich różnych działań; wydawanie zeszytów naukowych lub innych form publikacji lub reaktywowanie czasopisma „Informatyka” w celu publikowania opracowań naukowych nadsyłanych na konferencje organizowane przez PTI; przygotowania, wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla konferencji.
W składzie Rady znaleźli sie przedstawiciele naszego Oddziału, m.in. prof. dr hab. inż. Marian Noga, prof. dr hab. inż Ryszard Tadeusiewicz, dr inż Marek Valenta.


Udostępnij tą wiadomość: