Oddział Małopolski PTIKoordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje  szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL Web Editing. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Web Editing.

Szkolenie odbędzie się  15 listopada 2013 godz.14.00-16.00 w Katedrze Informatyki AGH Kawiory 21.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka@ecdl.pl  (502390129).

Zostać egzaminatorem ECDL Web Editing mogą osoby, które spełniają następujące wymagania (łącznie):

  1. Mają uprawnienia Egzaminatora ECDL,
  2. Zdały egzamin ECDL WebEditing.

Jednocześnie w tych godzinach zapraszam egzaminatorów ECDL WebStarter (którzy maja uprawnienia WebEditing), na nieodpłatny udział w szkoleniu w celu zapoznania się ze zmianami w obszarze tego certyfikatu.

Zgodnie z rozporządzeniem OK ECDL do końca 2013 roku pozostaje niepodniesiona odpłatność za szkolenie egzaminatorów – wynosi 184 zł brutto (członkom PTI przysługuje 20% zniżki).

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL Web Editing  dnia 15.11.2013

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: beata.chodacka@ecdl.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

  • dowód wpłaty;
  • kserokopie certyfikatu ECDL WebEditing

Skany dokumentów  proszę przesłać e-mailem beata.chodacka@ecdl.pl,  natomiast oryginał proszę dostarczyć na szkolenie.


Udostępnij tą wiadomość: