Oddział Małopolski PTIKoordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje  szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ECDL. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Core (7 modułów), Base (4 moduły, w tym 2 inne niż w ECDL Core), e-Citizen oraz ECDL Standard 3 moduły: Grafika menadżerska i prezentacyjna, Bazy danych, IT Security.

Szkolenie odbędzie się  15 listopada 2013 godz.14.00-20.00  w sali 1.19 w Katedrze Informatyki AGH Kawiory 21 w Krakowie.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka@ecdl.pl  (502390129).

szczegóły:

Aby zostać egzaminatorem ECDL należy spełniać następujące wymagania:

 1. Zawodowe:
 • członek PTI,

albo

 • nauczyciel informatyki, legitymujący się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki,  wykładowca IT wyższych uczelni (zaświadczenie /dyplom, potwierdzenie od Dyrektora Szkoły, umowa  o pracę/dzieło/zlecenie),

albo

 • IT trener w firmie szkoleniowej (co najmniej 2 lata, uprawnienia do wykładania lub potwierdzenie z firmy szkoleniowej, umowa o pracę/dzieło/zlecenie).
 • Minimum licencjat.
 • rekomendacja Koordynatora Regionalnego  ze SWOJEGO Regionu
  • Posiadać certyfikat BASE  lub START,
 1. Wykształcenie/rekomendacje:
 1. Merytoryczne:

albo

 • co najmniej dwa certyfikaty ADVANCED

warunek ten nie dotyczy osób, które odnawiają swoje uprawnienia (były już egzaminatorami, tylko nie mają podpisanej aktualnej umowy).

 

Zgodnie z rozporządzeniem OK ECDL do końca 2013 roku pozostaje niepodniesiona odpłatność za szkolenie egzaminatorów – wynosi 369 zł brutto mimo otrzymania większych niż dotychczas uprawnień (członkom PTI przysługuje 20% zniżki).

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL  dnia 15.11.2013

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: beata.chodacka@ecdl.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

Skany dokumentów  proszę przesłać e-mailem beata.chodacka@ecdl.pl,  natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka


Udostępnij tą wiadomość: