W dniach 22-23 października 2013 r., w Warszawie odbędzie się spotkanie robocze dot. stworzenia polskiej Koalicji przeciw mowie nienawiści w Internecie w ramach kampanii Rady Europy „Bez nienawiści”.

I'll Give You All I Can...
Brandon Warren via Compfight
Celem spotkania jest zbudowanie Koalicji organizacji, instytucji i grup, które aktywnie będą realizowały zadania Kampanii „Bez nienawiści” w Polsce.

Zapraszamy organizacje, instytucje i grupy z całej Polski:
– przeciwdziałające mowie nienawiści i dyskryminacji, działające na rzecz praw człowieka, reprezentujące mniejszości narodowe, etniczne, religijne, seksualne;
– młodzieżowe i pracujące z młodzieżą;
– działające w obszarze Internetu, którym zależy na przestrzeganiu praw człowieka online.

Stworzenie Koalicji jest kluczowym elementem Kampanii „Bez nienawiści” – polskiej części Kampanii Rady Europy „No Hate Speech Movement”

Szczegóły na stronie http://polis.org.pl/2013/10/04/zaproszenie-do-koalicji/


Udostępnij tą wiadomość: