Nauczyciele informatyki debatowali nad zmianami w obszarze nauczania, szukali najlepszych rozwiązań dla nowoczesnej szkoły. Nasz oddział reprezentowała podczas Zjazdu kol. Beata Chodacka. Przedstawiła certyfikowanie umiejętności informatycznych w dobie Europejskich Ram Kwalifikacji. Nowoczesne narzędzia tak, ale w celu podnoszenia efektów kształcenia, w celu ułatwienia i wzbogacenia wiedzy uczniów. Wiele odpowiedzialności za pierwiastek e- w dydaktyce szkół biorą na siebie nauczyciele informatyki.

Podczas Zjazdu Marcinowi Zagrodowi, nauczycielowi języka angielskiego z V LO w Tarnowie, nominowanemu na nauczyciela Roku 2013 został wręczony Voucher na bezpłatną certyfikację „e-Nauczyciel”.

Podczas Zjazdu Marcinowi Zagrodowi, nauczycielowi języka angielskiego z V LO w Tarnowie, nominowanemu na nauczyciela Roku 2013 został wręczony Voucher na bezpłatną certyfikację „e-Nauczyciel”.


Udostępnij tą wiadomość: