Zapraszamy do wzięcia udziału w prestiżowej konferencji BIN GigaCon, organizowanej po raz pierwszy w Krakowie. Z tej okazji honorowy patronat nad tym ciekawym spotkaniem objął Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W ramach konferencji odbędzie się prezentacja Izby Rzeczoznawców PTI, specjalny wykład wygłosi rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI Kol. Andrzej Niemiec na temat „Zabezpieczanie dowodów  w incydentach bezpieczeństwa informacji”. Serdecznie zapraszamy.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień związanych z bezpieczeństwem i niezawodnością systemów informatycznych.


B1 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
B2 – Systemy audytu bezpieczeństwa (skanery), systemy kontroli włamań
B3 – Oprogramowanie i urządzenia szyfrujące
B4 – Zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu
B5 – Systemy firewall i VPN
B6 – Oprogramowanie i systemy antywirusowe

N1 – Serwery usług sieciowych
N2 – Systemy klastrowe
N3 – Bezpieczeństwo i niezawodność systemów baz danych
N4 – Fizyczne zabezpieczenie infrastruktury systemów o znaczeniu krytycznym
N5 – Pamięci masowe i systemy archiwizacji danych
N6 – Ciągłość działania, disaster recovery

Po zakończeniu konferencji Sponsor – firma CCNS – zaprasza na warsztaty poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Zapraszamy już dziś do bezpłatnej rejestracji.


Udostępnij tą wiadomość: