4 kwietnia 2012 rokuodbyło się spotkanie podsumowującekolejną edycję Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów, objętego patronatem naszego oddziału.W uroczystości wzięli udział między innymi Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran i starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Jan Pawłowski, który pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Informacje o konkursie przekazał Jerzy Kogut -wiceprzewodniczący Komisji Wojewódzkiej.
Uroczystość odbyła się w nowooddznym budynku Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ze strony władz AGH uroczystość uświetnili prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (członek OMP PTI) – Kierownik Katedry Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko – zastępca Kierownika Katedry. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego w gali wzięli udział: Jacek Niwicki – wiceprezes Oddziału Małopolskiego PTI oraz Beata Aka Chodacka – członek Zarządu Głównego PTI.
Podczas gali wyróżniono 20 najlepszych uczniów wraz z ich opiekunami z małopolskich gimnazjów, którzy zdobyli w konkursie tytuł laureata. Gratulacje i podziękowania przekazano osobom, zaangażowanym w prace konkursowe: wiceprzewodniczącemu Jerzemu Kogutowi, dyrektorowi ZSTI Andrzejowi Dębskiemu, który już od wielu lat jest autorem zadań konkursowych oraz Beacie Chodackiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

 


Udostępnij tą wiadomość: