Serdecznie zapraszam na III Konferencję Naukową „Cyberprzestępczość i ochrona informacji”.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 w Wyższej Szkole Menedżerskej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36.

Patronem merytorycznym konferencji jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Zapraszam do nadsyłania referatów oraz zgłaszania udziału w konferencji.

z wyrazami szacunku,
Janusz Żmudziński

Temat wiodący

Ochrona prywatności i własności intelektualnej w Internecie

 • Informatyczne problemy bezpieczeństwa w Internecie
 • Wolność informacyjna i ochrona danych w Internecie-aspekty prawne i informatyczne
 • Cyberprzestępczość – aspekty informatyczne, prawne i społeczne
 • Kryminalistyka komputerowa i metody zwalczania przestępczości internetowej
 • Cyberterroryzm i bezpieczeństwo państwa
 • Zagrożenia płynące z sieci botnet i sieci P2P
 • Obliczenia w chmurze i metody kryptografii grupowej
 • e-Administracja, e-Banki, e-Sądy, e-Nauczanie, a bezpieczeństwo w Internecie
 • PKI , systemy kryptograficzne bazujące na tożsamości i szyfrowanie oparte na polityce dostępu
 • Tożsamość cyfrowa, kryptograficzne i biometryczne metody identyfikacji
 • Ochrona własności intelektualnej w Internecie
 • Struktury dostępu, struktury hierarchiczne i ochrona informacji klasyfikowanej
 • Nowe wyzwania współczesnej kryptologii, innowacyjne systemy kryptograficzne
 • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa i systemy kontroli dostępu
 • Kanały podprogowe i ukrywanie informacji (steganografia, znaki wodne, kryptografia wizualna etc.)
 • Informatyka śledcza w kryminalistyce (prewencja i wykrywalność przestępstw komputerowych)
 • Metody analizy ryzyka i ocena bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Teksty referatów należy przesyłać w terminie do końca marca 2013r. na adres:
rektorat(at)mac.edu.pl z dopiskiem konferencja 23.04

Teksty wystąpień będą publikowane w postaci monografii wydanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej.


Udostępnij tą wiadomość: