Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Małopolski zaprasza na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli informatyki ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zainteresowanych członków Oddziału.

W nowej podstawie programowej w przedmiocie informatyka na poziomie gimnazjalnym jest znacznie więcej czasu i możliwości na zajęcie się algorytmiką i językami programowania. Mówią o tym zapisy znajdujące się celach kształcenia „III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.” oraz zapisy w treściach kształcenia: „5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.”„6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.”

Wychodząc naprzeciw potrzebom doskonalenia umiejętności w tym zakresie chcielibyśmy zaprosić na kurs mający charakter warsztatów: „Elementarny kurs programowania w języku C++”, którego celem jest przypomnienie podstaw algorytmiki i programowania w oparciu o język C++.

Język C++ stanowi klasykę programowania, dla którego są szeroko dostępne środowiska i kompilatory na wszystkie możliwe maszyny i systemy (również na Androida). W tym języku łatwo można oprogramować sprzęt (np: robotyka z LEGO) oraz zapewnić komunikację z urządzeniami (USB lub innym porcie). Do C++ jest też bardzo wiele dostępnej literatury i dokumentacji.

Uczeń poznając podstawy język C++ będzie mógł swobodnie spróbować programować w każdym innym języku programowania obiektowego.

Kurs obejmuje 32 godziny

 • 16 godzin zajęć dydaktycznych z trenerem
 • 16 godzin samodzielnej pracy na platformie Youngcoder

Program zajęć warsztatowych przewiduje rozwiązywanie konkretnych zadań dobranych do omawianych problemów, które docelowo mogą zostać użyte w pracy z uczniami.

Podstawowe zagadnienia

 1. Zasady programowania w językach kompilowanych
 2. Podstawy składni języka C++ i struktura programów
 3. Wprowadzanie i wyświetlanie/drukowanie danych
 4. Podstawowe typy danych: liczbowe: całkowite, rzeczywiste; znakowe; logiczne
 5. Tablice jako przykład struktur danych
 6. Wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne
 7. Operacje na znakach i ciągach znaków
 8. Instrukcja podstawienia, instrukcja warunkowa
 9. Pętle iteracyjne while, for

Uczestnicy zajęć otrzymają stosowne zaświadczenie wydane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Koszt udziału w zajęciach warsztatowych

 • 450 zł (netto)*
 • 180 zł (netto)* – nauczyciele
 • 120 zł (netto)* – egzaminatorzy ECDL, mający podpisaną aktualną umowę
 •   90 zł (netto)* – członkowie PTI

*Do kwoty netto doliczany jest 23% VAT. Warunkiem uzyskania faktury zwolnionej z VAT jest wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną odpowiedniego oświadczenia (Pobierz oświadczenie VAT PTI).

Wpłat należy dokonać na konto Oddziału
Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa, 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
W tytule: Imię, nazwisko, warsztaty C++

Miejsce zajęć

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą co drugi wtorek od 17:00 – 20:00 w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH al. Mickiewicza 30 Kraków pawilon C1, sala 511a.

Planowane terminy zajęć

grupa 1: 9.04.2013, 16.04.2013, 7.05.2013, 21.05.2013 (brak miejsc)
 grupa 2: 23.04.2013., 14.05.2013., 28.05.2013., 4.06.2013.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w warsztatach, proszę wypełnić poniższy formularz. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyświetl formularz w nowym oknie

Zapraszamy!


Udostępnij tą wiadomość: