Serdecznie zapraszamy na pierwsze noworoczne Czwartkowe Konwersatorium Oddziału Małopolskiego PTI, pt. „Analiza możliwości zastosowania komputera D’Wave 2000Q dla problemów szeregowania zadań typu workflow.
Czwartek 21.01.2021, godz. 18.00, via Webex
Link do spotkania: https://zg-pti.webex.com/zg-pti/j.php?MTID=mc603df225aa19fc771dafb675fe5d200
Hasło: kF4pcm5GNs6

Tym razem spotkamy się ze zwycięzcą XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego w 2020 roku, panem Dawidem Tomasiewiczem oraz jego promotorką Katarzyną Rycerz.

Dawid Tomasiewicz

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej na Wydziale Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji, kierunek Informatyka. Na co dzień programista systemów bankowości elektronicznej w Softnet sp. z o.o.

Katarzyna Rycerz

Adiunkt w Katedrze Informatyki AGH. W swoich badaniach zajmuje się m.in metodami i narzędziami informatycznymi wspierającymi aplikacje naukowe. Udział w projektach ICT UE: m.in. członek zespołu architektury projektu CrossGrid oraz WP lider w projekcie MAPPER. Obecnie interesuje się obliczeniami kwantowymi, w szczególności rozwiązywaniem problemów związanych z HPC i chmurą przy użyciu istniejących komputerów kwantowych.

Streszczenie

Wiele ważnych aplikacji naukowych z dziedzin takich jak astronomia, bioinformatyka, czy medycyna obliczeniowa można opisać w modelu typu “workflow”, gdzie obliczenia są wyrażone w postaci grafu wielu zadań, które należy wykonać w ściśle określonej kolejności. Jednym z kluczowych wyzwań związanych z zarządzaniem i wykonywaniem takich aplikacji jest ich szeregowanie. Jako problem NP-trudny o wykładniczej złożoności nakłada ograniczenia na rozmiar problemów praktycznie możliwych do rozwiązania. Rozwijające się komputery kwantowe są obiecującą możliwością dla tego typu problemów.
W trakcie wykładu zostaną przedstawione podstawowe koncepcje wyżarzania kwantowego oraz komputer kwantowy D’Wave wykorzystujący to zjawisko. Następnie zostanie omówione rozwiązanie problemu planowania aplikacji typu workflow za pomocą D-Wave, które obejmuje transformację do problemu Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) oraz wyniki eksperymentalne. Przedstawione problemy są na tyle małe, że pasują do architektury urządzenia kwantowego. Podczas wykładu zostaną również omówione ograniczenia zastosowanego podejścia, istniejące rozwiązania oraz możliwe przyszłe prace.


Udostępnij tą wiadomość: