Wyniki XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego w 2020 roku.


Rozstrzygnięto XXXVII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego organizację Zarząd Główny powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi PTI. Do konkursu przyjęto 39 prac wykonanych w roku akademickim 2019/2020 w 12. krajowych wyższych uczelniach, w tym dwóch małopolskich:

 • w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (13),
 • w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1),
 • w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (1),
 • w Politechnice Gdańskiej (1),
 • w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (1),
 • w Politechnice Śląskiej (1),
 • w Politechnice Wrocławskiej (13),
 • w Szkole Głównej Handlowej (1),
 • w Uniwersytecie Jagiellońskim (2),
 • w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1),
 • w Uniwersytecie Warszawskim (2),
 • w Uniwersytecie Wrocławskim (2).

Zarząd Główny PTI powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. ucz. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. ucz. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący), prof. ucz. dr hab. Jakub Swacha oraz
dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz).

W dniu 24 listopada 2020 roku Komisja Konkursowa, uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła laureatów konkursu.

Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał
mgr inż. Dawid Tomasiewicz
za pracę pt. Analysis of D’Wave 2000Q Applicability for Job Scheduling Problems
wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki;
promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz).

Serdecznie gratulujemy!

Drugą nagrodę w wysokości 4.000 zł otrzymał mgr inż. Arkadiusz Ziobrowski za pracę pt. Pomiar jakości kodu w Javie z wykorzystaniem drzewa składni abstrakcyjnej wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Informatyki Stosowanej; promotor: prof. uczelni, dr hab. inż. Lech Madeyski).

Trzecią nagrodę w wysokości 3.500 zł otrzymał mgr Marek Sokołowski za pracę pt. Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: dr Michał Pilipczuk).

Trzy równorzędne wyróżnienia po 2.500 zł otrzymali:

mgr Krzysztof Kleiner za pracę pt. Equivalences between triangle and range query problems wykonaną w Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki Analitycznej; promotor: dr Lech Duraj),

mgr Aleksander Łukasiewicz za pracę pt. Intermediate complexity problems – new upper and lower bounds wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki;
promotor: dr Przemysław Uznański),

mgr inż. Marcin Majewski za pracę pt. Dynamic resource allocation algorithms for cloud functions wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski).


Fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów w pracy zawodowej.


Udostępnij tą wiadomość:

Jeden komentarz

Comments are closed.