Czwartkowe Konwersatorium Oddziału Małopolskiego PTI
Czwartek 10.12.2020, godz. 18.00, via Webex
Link: https://zg-pti.webex.com/zg-pti/j.php?MTID=m33b3291af913ca9f9b3fcdd76b64cd6f
Hasło: 2FTyyqZsq97

Prezentację ze spotkania można obejrzeć tutaj (plik PDF).

Obraz Jan Vašek z Pixabay 

Podczas najbliższego spotkania prof. Zbigniew Kąkol przedstawi temat „Education is a Journey, not a Race”. Serdecznie zapraszamy!

O prelegencie

Zbigniew Kąkol
Profesor fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
http://home.agh.edu.pl/~kakol/

Prof. Zbigniew Kąkol jest związany z AGH od 1977, kiedy po otrzymaniu stopnia mgr inż. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH podjął pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Pracę doktorską obronił na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W l. 1988 – 1991 pracował na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Purdue, USA. W roku 1995 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych, a w 1997 został mianowany na stanowisko profesora na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) AGH. W roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Pełnił funkcje: prodziekana ds. studenckich (dwie kadencje), dziekana WFiIS (2005–2008), prorektora ds. kształcenia (2008–2012) i prorektora ds. nauki AGH (2012–2016). Od 2005 zasiada w Senacie Uczelni AGH, a od 2019 Radzie Uczelni AGH. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu fizyki i informatyki.


Zamiast streszczenia – wyjaśnienie

Tym razem zamiast streszczenia, które zwykle pojawia się w tym miejscu, moje krótkie wyjaśnienie dlaczego zaprosiłem Prof. Zbigniewa Kąkola na to Konwersatorium.

Otóż jest On nie tylko znakomitym fizykiem , osobą wielce zasłużoną dla AGH, ale kimś, kto w swoim krótkim bio umieszcza takie zdanie: Posiadam doświadczenie dydaktyczne z zakresu fizyki i informatyki, a u góry swojej strony www zdanie, które pożyczyłem jako tytuł Jego wystąpienia.

Jest On także, wraz z Janem Żukrowskim, autorem internetowego kursu z fizyki „e-Fizyka„, który jest bardzo przydatny w dzisiejszych pandemicznych czasach do kształcenia na odległość. Takich kursów potrzebujemy do kształcenia z informatyki na różnych poziomach.
I to Konwersatorium jest po to, aby się o tym wszystkim więcej dowiedzieć, porozmawiać i zainspirować się.

Może z tego urodzi się „e-informatyka” (ośmielam się liczyć na to, że „urodzi” się przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Informatycznego).

Serdecznie zapraszam.
Marian Bubak, Prezes OM PTI


Udostępnij tą wiadomość: