Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Małopolski

oraz 

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

w ramach Inicjatywy Jestem Informatyczką

zapraszają na spotkanie z panią Ewą Wardzałą zatytułowane

Jak emocje wpływają na tworzenie oprogramowania i czy można nimi zarządzać?

Motto: Technologia dla człowieka, a nie człowiek dla technologii.

Emocje w IT
Photo Credit: Kalexanderson via Compfight cc

Termin: czwartek 12 grudnia 2013, godz. 18:15
Spotkanie potrwa ok 60 minut.

Zapisy: http://informatyczka.evenea.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! (Koszt: 0 zł)

Ludzkie emocje wpływają na działanie człowieka. A jak przekłada się to na tworzenie oprogramowania oraz produkt finalny? Czy emocjami można zarządzać? I wreszcie, jak wytworzone oprogramowanie może wpływać na emocje?
Inżynieria oprogramowania to dziedzina, w której od dawno popełniano błąd zaniechania, czyli zapominano, jaki wpływ na proces oraz produkt mają ludzkie emocje. Innymi słowy, warto zastanowić się nad aspektami psychologicznymi w informatyce. Pod tym kątem przeanalizowane zostaną procesy analizy wymagań, testowania, zarządzania zmianą, jak też komunikacji w projekcie informatycznym.
Podjęta zostanie próba pokazania, jak poprzez zarządzanie emocjami (model ABCD emocji) można uzyskać lepszy wynik, czyli lepszy produkt dla klienta i lepsze zadowolenie z wykonywanej pracy w zespole projektowym. A przekładać się to będzie także na sprawne zarządzanie projektem w tradycyjnym rozumieniu, czyli m. in. w kontekście dotrzymanych terminów i budżetów.
Wykład przybliża temat zależności pomiędzy technologią i psychologią, stawia pytania, podaje kilka przykładów z długiej, bo 20-letniej praktyki zawodowej w branży produkcji oprogramowania. Celem wykładu jest zachęcenie do myślenia na temat zależności pomiędzy ludzkimi emocjami, a inżynierią oprogramowania, w której czynnik ludzki jest najważniejszy.

Miejsce: sala 421N, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (wejście do nowego budynku UP od ul. Chmiela), Kraków

Spotkanie organizowane jest w ramach Inicjatywy Jestem Informatyczką!


Udostępnij tą wiadomość: