Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza konkurs na działania wspierające popularyzację certyfikatu ECDL w Polsce.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby lub instytucje, które swoją działalnością znacząco przyczyniającą się do realizacji celów konkursu:
• Aktywizacja środowiska osób związanych z certyfikacją ECDL.
• Podnoszenie jakości materiałów przygotowujących do egzaminów ECDL.
• Integracja społeczności ECDL.
• Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.
• Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
• Promowanie etycznego i zgodnego z prawem korzystania z e-materiałów.

Zgłoszenia osób lub instytucji mogą dokonywać Koordynatorzy Regionalni, Koordynatorzy Produktu, Władze Centralne i Regionalne PTI, Centra i laboratoria Egzaminacyjne oraz Egzaminatorzy.
Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: konkursECDL@eecdl.pl do dnia 12.11.2012 do godz. 12:00.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• Imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub nazwa instytucji oraz dane kontaktowe (adres, telefon, mail).
• Krótki opis działalności wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
• Krótką notatkę o zgłaszanym podmiocie.
• Imię i nazwisko zgłaszającego oraz funkcję i dane kontaktowe.

Oceny prac dokona Kapituła Konkursu.
Ogłoszenie wyników w dniu 16.11.2012 na stronie www.ecdl.pl.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas VIII Konferencji Naukowo-Metodycznej „Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy – Quo vadis szkoło?” w dniu 21 listopada 2012 r. w Katowicach.

Pozdrawiam

Jacek Pulwarski
Ogólnopolski Koordynator ECDL


Udostępnij tą wiadomość: