e-Nauczyciel

Polskie Biuro ECDL wraz Małopolskim Oddziałem PTI organizuje szkolenie egzaminatorów ECDL w zakresie certyfikacji „e-Nauczyciel”.
Egzaminatorem może zostać osoba, która:

1. Jest egzaminatorem ECDL

2. Posiada doświadczenie z metodyki prowadzenia zajęć z nauczycielami (należy udokumentować)

3. Może wykazać się działalnością na rzecz edukacji informatycznej (publikacje, wystąpienia, udział w konferencjach, itp.).

4. Posiada rekomendacje Koordynatora Regionalnego.
Szkolenie odbędzie się 27.11.2012 roku w Katedrze Informatyki: ul. Kawiory 21 w Krakowie (http://www.ki.agh.edu.pl/) pawilon Katedry Informatyki INFORMATYKA AGH (D17) sala 1.20 godz. 16:00 – 19:00.

Odpłatność za szkolenie:
369 zł – wpłata na konto: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233. W tytule – imię nazwisko – szkolenie „e-nauczyciel” Małopolska
Członkom PTI przysługuje 10% zniżki.

Zgłoszenia udziału proszę przesłać do czwartku 22.11.2012: beata.chodacka@ecdl.pl,
zgłoszenie powinno zawierać:
· uzupełnioną kartę rejestracji (Karta rejestracji egzaminatora ECDLe-Nauczyciel)

· skany dokumentów

· potwierdzoną rekomendacje Koordynatora dla osób spoza Małopolski.

Na spotkanie należy przynieść:
· potwierdzenie wpłaty,

· oryginały karty rejestracji egzaminatora oraz dokumenty wymienione powyżej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.


Udostępnij tą wiadomość: