Celem konkursu „Informatyka kwantowa dla każdego” jest popularyzacja informatyki kwantowej w Polsce. Uczestnikami mogą być wyłącznie uczniowie szkół średnich oraz studenci (I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych) uczelni w Polsce, zgłaszając do konkursu prace popularyzujące informatykę kwantową. Zgłaszane prace powinny zostać wykonane samodzielnie i mogą być przedstawione w dowolnej formie, np.: artykuł, film, komiks, plakat (grafika), gra komputerowa, gra planszowa, program komputerowy (np. strona internetowa, aplikacja mobilna, gra komputerowa, program korzystający z komputera kwantowego) itp.

Termin zgłaszania prac: 14.02.2022-30.04.2022 za pośrednictwem formularza:

Wszystkie informacje, regulamin, załączniki, wzory są dostępne na stronie: https://www.qaif.org/contests/kwanty-dla-ka%C5%BCdego


Udostępnij tą wiadomość: