Koleżanki i Koledzy, sympatycy PTI,

Wszyscy Przyjaciele naszego Towarzystwa !

Do czego prowadzi megalomania, poczucie bezgranicznej władzy, imperialne ciągotki wiedzieliśmy w Naszej Ojczyźnie od kilkuset lat. Zapłaciliśmy za tę wiedzę daniną krwi w powstaniach, wojnach, buntach robotniczych. Ostrzegaliśmy świat, że imperialiści rosyjscy są zagrożeniem i nie należy wierzyć w ich propagandę i kłamstwa. Dzisiaj świat zobaczył prawdziwą twarz tego barbarzyństwa.

Bestialstwo, mordy na ludności cywilnej, nieposzanowanie jakichkolwiek traktatów i zasad cywilizowanego świata. To wszystko dzieje się za naszą miedzą, obiektem agresji jest kraj nam bliski, zamieszkały przez Ukraińców, ale także przez pozostałych na tym terenie potomków Rzeczypospolitej. Ukraina broni w podziwu godny sposób swojej tożsamości, godności i niepodległości. Nasze społeczeństwo, nie zwracając uwagi na rosyjską dezinformację, robi wszystko co może, aby wesprzeć tę walkę poprzez dostawy broni, pomoc rannym i uciekinierom z ogarniętego wojną kraju. Z szacunkiem patrzymy na tych Ukraińców, którzy mając w Polsce zapewniony byt, wracają do swojego kraju aby walczyć o jego niepodległość. W tym gronie jest wielu naszych kolegów informatyków pracujących w polskich i międzynarodowych firmach. Powinniśmy im pomóc, wspierając ich rodziny: żony, dzieci, rodziców.

Polskie Towarzystwo Informatyczne nie jest organizacją mającą doświadczenie w niesieniu pomocy bezpośredniej, ale nasi członkowie mogą wesprzeć organizacje organizujące wsparcie dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców. Jeśli możemy pomóc w tworzeniu informatycznych narzędzi wspierających działalność tych organizacji, to nasi członkowie powinni się w takie działania włączyć.

Mamy do czynienia z bezprzykładnym atakiem fałszywych informacji. Postaramy się pomóc wszystkim w tym, jak sprawdzać prawdziwość informacji pochodzącej z sieci. W tym celu opublikowaliśmy dzisiaj na naszych stronach miniporadnik dla środowiska edukacyjnego. Nie ulegajmy panice, walczmy z dezinformacją.

Nasi członkowie, eksperci w zakresie cyberbezpieczeństwa, będą wspierali wszystkich potrzebujących pomocy w zabezpieczeniu swoich systemów informatycznych. Bedą podejmowali takie działania wraz z firmami zrzeszonymi w Polskim Klastrze Cyberbezpieczeństwa, który uruchamia taką inicjatywę. Można w tym zakresie liczyć także na pomoc naszej Izby Rzeczoznawców.

Musimy się jednak zastanowić, co dalej. Jak długo potrwa ta wojna i jak się skończy ‒ nie wiemy. Nie wiemy, jak długo uchodźcy będą musieli przebywać w Polsce. Trzeba zastanowić się, jak zapewnić młodzieży kształcenie w naszych szkołach, jak pomóc uzupełnić im narzędzia informatyczne, niezbędne do nauki. Jak pozwolić kontynuować studia studentom, którzy studiowali informatykę na Ukrainie, jak zapewnić im pracę w polskich firmach informatycznych, aby mieli szansę na zbudowanie w Polsce drugiej Ojczyzny. To są wyzwania, na które ‒ jako członkowie PTI ‒ możemy spróbować reagować. Mam nadzieję, że w miarę wyjaśniania się sytuacji, mogę liczyć w tych obszarach na Waszą aktywność, na aktywność Oddziałów naszego Towarzystwa.

Ukraino, jesteśmy z Tobą !

Przyjaciele, jesteśmy z Wami !


Udostępnij tą wiadomość: