Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie publikacje spełniające warunki wymienione w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem internetowym tutaj.

Formularz uczestnictwa w Konkursie udostępniono pod adresem internetowym tutaj .

Publikacje zgłaszane do Konkursu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 sierpnia 2016 r. na adres Sekretarza Kapituły Konkursu:

dr hab. prof. US Jakub Swacha
PTI Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Szczegółowe informacje na temat formy zgłoszeń zawiera § 2 Regulaminu Konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się 15 września 2016 r. we Wrocławiu.

Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.


Udostępnij tą wiadomość: