Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie publikacje spełniające warunki wymienione w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem internetowym tutaj.

Formularz uczestnictwa w Konkursie udostępniono pod adresem internetowym tutaj .

Publikacje zgłaszane do Konkursu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 sierpnia 2016 r. na adres Sekretarza Kapituły Konkursu:

dr hab. prof. US Jakub Swacha
PTI Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Szczegółowe informacje na temat formy zgłoszeń zawiera § 2 Regulaminu Konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się 15 września 2016 r. we Wrocławiu.

Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.