Nadzwyczajny-Zjazd-Delegatow-PTI-2016_news2 lipca 2016 r. – obradował Zjazd Nadzwyczajny Delegatów PTI.

Udział w zjeździe możliwy był również zdalnie, z takiej możliwości skorzystała część z naszych delegatów. Kol. Tadeusz Syryjczyk przewodniczył Prezydium Zjazdu.

prezydium

Delegaci podjęli decyzję o nadaniu członkostwa honorowego PTI mgr. inż. Stanisławowi Jaskólskiemu – jednemu z założycieli Towarzystwa.

jaskolski

Podczas Zjazdu Prezes Marian Noga poinformował, że decyzją  Pana Prezydenta RP, na wniosek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zostały  nadane odznaczenia państwowe dla członków PTI za aktywną działalność społeczną w PTI i innych organizacjach pozarządowych, instytucjach naukowych i samorządowych na rzecz rozwoju polskiej informatyki.

Wśród wyróżnionych jest nasza koleżanka Aka Beata Chodacka, której nadano Brązowy Krzyż Zasługi.

Osoby, którym nadano Brązowy Krzyż Zasługi:

 1. Cetnarowicz-Jutkiewicz Anna      
 2. Chodacka Beata                                
 3. Majewski Andrzej      
 4. Niemiec Andrzej          
 5. Żmudziński Janusz   

Srebrny Krzyż Zasługi:

 1. Jatkiewicz Przemysław        
 2. Kiedrowski Wojciech     
 3. Madeyski Lech    
 4. Mazur Hanna      
 5. Nowak Jerzy       
 6. Zajdel Mirosław        

Złoty Krzyż Zasługi:

 1. Sosnowski Zenon                                                

Zaproponowana nowelizacja statutu została odrzucona i decyzją 40 z 68 delegatów zjazd zamknięto.


Udostępnij tą wiadomość: