Małopolski Zjazd Nauczycieli Informatyki –  4 października 2013 r., Kraków, Hotel Europejski

Zjazd jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie środowiska nauczycielskiego wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Nie każdy ma możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich konferencjach, dlatego pomagamy nauczycielom blisko ich miejsca zamieszkania. Dzięki spotkaniu nauczyciele oraz osoby biorące czynny udział w informatyzacji szkół mają możliwość wymiany doświadczeń i poglądów. W trakcie Zjazdu prelegenci przekazują wiedzę gotową do praktycznego zastosowania podczas lekcji.

Computer lab
Jonathan Reyes via Compfight
Udział w Małopolskim Zjeździe Nauczycieli Informatyki jest BEZPŁATNY dla pracowników szkół i instytucji publicznych.

Tematyka zjazdu: 

 • skuteczne sieci współpracy nauczycieli – wymiana doświadczeń
 • technologiczna rewolucja – dotykowe komputery All-in-One w edukacji
 • e-podręczniki – ewolucja czy rewolucja?
 • nowoczesna edukacja a kompleksowe spojrzenie na proces uczenia się
 • mobilny nauczyciel – mobilny uczeń, czyli po co szkole technologia?
 • od szkoły ABC do szkoły TIK
 • bezpieczeństwo uczniów w internecie, czyli Bitdefender idzie do szkoły
 • nowoczesny dziennik elektroniczny – wyzwania i szanse, na przykładzie eDziennika „MobiReg”
 • pomysł na lekcję informatyki z GIMP-em
 • promocja szkoły w e-mediach: strona www, Facebook, Twitter i szkolna telewizja
 • nauczanie spersonalizowane, edukacja szyta na miarę – z doświadczeń brytyjskiego ministerstwa edukacji
 • nowoczesne technologie w nowoczesnej szkole – zadania szkoły wobec wyzwań społeczeństwa opartego na wiedzy – GOW

Więcej informacji na stronie www.zjazdy.itwedukacji.pl/krakow.


Udostępnij tą wiadomość: