W Międzyzdrojach w ostatni weekend lata spotkali się członkowie PTI, aby porozmawiać o aktualnych sprawach PTI. Na II Zlocie PTI spotkało się ponad 30 osób, Oddział Małopolski podczas zlotu reprezentowany był w silnym zespołem, przez kol. Beatę Chodacką, Danutę Kajrunajtis, prof. Mariana Nogę oraz kol. Alicję Pituła. We wspaniałej atmosferze omówiliśmy wiele trapiących nas kwestii i problemów. Było o ECDL, o przyczynach małej rozpoznawalności PTI wśród młodych informatyków, o finansach PTI, o bezpieczeństwie informacji. Pojawiły się pomysły na zwiększenie aktualnej aktywności PTI, a także na rozszerzenie jej o zupełnie nowe obszary.

Tomasz Klasa
Świetną zabawę i owocne rozmowy zawdzięczamy kol. Tomaszowi Klasie.

Ten Zlot był inny od poprzedniego. Tym razem nikt nie pisał protokołu, a rozmowy i dyskusje przebiegały w jeszcze luźniejszej atmosferze. Dzięki wyższej frekwencji nie był to już prosty system podziału czasu całej grupy, a wiele równoległych wątków omawianych w dynamicznie alokowanych grupkach. Coś jak przejście z jednowątkowego procesora na kilkumodułowe APU.

Luźny charakter rozmów wcale nie oznaczał, że niemożliwe było podjęcie istotnych ustaleń czy decyzji. Niewątpliwie należy do nich poczęcie Sekcji Jakości Oprogramowania (nazwa robocza) – kol. Danuta Kajrunajtys zobowiązała się donosić temat aż do szczęśliwych, oficjalnych narodzin. Obszarem działania Sekcji będzie inżynieria oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na sposoby oceny i analizy jakości wytwarzanego oprogramowania. Docelowo Sekcja ma stworzyć w PTI program certyfikacji jakości oprogramowania, dostępny jako usługa dla podmiotów zewnętrznych.

Wśród przyczyn niskiego zainteresowania młodych (i nie tylko) członkostwem w PTI wskazano całkowity brak benefitów dla członków. Dziś sam fakt istnienia konferencji czy spotkania branżowego nie jest wystarczającą motywacją – takich wydarzeń w Polsce są w skali roku dziesiątki, wiele z nich zupełnie darmowa dla uczestnika. Na tym tle konferencje PTI, kosztujące setki, a nawet tysiące złotych, są mało atrakcyjne (mało uczestników, wysoka cena). Zaproponowano, że takimi wymiernymi benefitami dla członków mogą być zniżki na książki wybranego/-ych wydawnictw, znaczące zniżki w opłatach za usługi własne PTI (np. EUCIP, konferencje), zniżki na wydarzenia IT organizowane w całym kraju.

(Notatka na bazie relacji kol. Tomasza Klasy)


Udostępnij tą wiadomość: