Wdrażamy Nowy ECDL!
Ta zmiana niezwykle dynamicznie zmieni rynek certyfikatów, co stanowi nasze wyzwanie na najbliższe lata. Nowy ECDL daje większe możliwości, to przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacji.

Zapraszam Państwa na szkolenie w dniu 12.10.2013 – w miejscu: AGH Kraków (sala zostanie podana później) w godzinach 9-13.

Tutaj zapiszesz się na szkolenie!

Zmiany w ECDL dotyczą kilku obszarów (szczegóły na stronie www.ecdl.pl)

 1. Zmiany organizacyjne certyfikacji
 2. Zmiany merytoryczne (moduły certyfikacji)
 3. Zmiany w systemie eECDL
 4. Zmiany w przyznawaniu uprawnień Egzaminatorom

Zmiany organizacyjne certyfikacji

Bazowe umiejętności potwierdzić można czterema egzaminami uzyskując certyfikat ECDL BASE:

 • Podstawy pracy z komputerem (B1) – nowy moduł,
 • Podstawy pracy w sieci (B2) – nowy moduł,
 • Edytor Tekstu (B3),
 • Arkusze kalkulacyjne (B4).

Osoby, które chcą udokumentować więcej – mogą wybrać dodatkowo minimum 3 spośród 7 dostępnych modułów jako certyfikat ECDL STANDARD:

 • Użytkowanie baz danych (S1),
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2),
 • IT Security (S3),
 • Edycja obrazów (S4) – niedostępny w Polsce,
 • Zarządzanie projektami (S5),
 • Web Editing (S6),
 • Współpraca online (S7) – nowy moduł,
 • CAD 2D (S8).

Wprowadzenie elastycznej ścieżki certyfikacji, pozwalającej na potwierdzenie kwalifikacji zgodnie ze zdanymi egzaminami – potwierdza ECDL Profile. Nawet jeden egzamin może być udokumentowany certyfikatem.

Pozostają bez zmian certyfikacje: ECDL Advanced, ECDL e-Urzędnik, ECDL e-Nauczyciel, e-Citizen, EPP GIS.

Przez okres 3 lat będą wydawane także certyfikaty ECDL START i ECDL CORE na dotychczasowych warunkach.

Zmiany merytoryczne (moduły certyfikacji)

 • Podstawy pracy z komputerem (B1) – nowy moduł (zaktualizowana i zmieniona wersja starych modułów 1+2),
 • Podstawy pracy w sieci (B2) – nowy moduł (zaktualizowana i zmieniona wersja starych modułów 1+7),
 • Współpraca online (S7) – nowy moduł (znajomość zasad współpracy online oraz umiejętność konfiguracji narzędzi do współpracy online, korzystanie z kalendarzy online, korzystanie z portali społecznościowych, z sieciowego środowiska do uczenia się oraz z technologii mobilnej),
 • Web Editing (S5) – zastępuje dotychczasowy ECDL Web Starter, Web Starter zostaje do wygaśnięcia planowanych projektów dla tego egzaminu,
 • IT Security (S3) – zastępuje całkowicie e-Guardian.

Zmiany w systemie eECDL

 • Opłata za egzamin – wyłącznie przez Wirtualną Kasę (znika od 1.10.2013 możliwość wpłaty przez konto w systemie eECDL.pl)
 • Konto Administratora Laboratorium ECDL – znika, nowa weryfikacja stanowisk w laboratorium
 • Jedna aplikacja egzaminacyjna dla wszystkich egzaminów – przesyłanie plików egzaminacyjnych przez egzaminowanych!
 • Uruchamianie egzaminów wyłącznie zdalne

Zmiany w przyznawaniu uprawnień Egzaminatorom

Obecnie egzaminatorzy będą posiadali większy pakiet podstawowych uprawnień:

 1. ECDL Core i ECDL Start.
 2. e-Citizen.
 3. BASE.
 4. Trzy moduły z pakietu STANDARD:
  1. S1 – Użytkowanie baz danych,
  2. S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna,
  3. S3 – IT Security.

Raz w roku każdy egzaminator będzie musiał wykonać Test Egzaminatora, w systemie eECDL (on-line) z wiedzy na temat idei ECDLa, procedur egzaminacyjnych, zapewniania jakości, przygotowania środowiska egzaminacyjnego, sprawdzania egzaminów. Zdanie testu uaktywnia konto egzaminatora w systemie na jeden rok kalendarzowy.

Jak nabyć nowe uprawnienia?

Dla aktywnych egzaminatorów, będących w systemie eECDL:

 • Do końca roku 2013 koszt szkolenia 61,50 zł
 • Od 1.01.2014 koszt szkolenia 212,25 zł oraz konieczność posiadania certyfikatu ECDL START lub BASE lub dwóch zdanych modułów ECDL ADVANCED

Dla egzaminatorów, którzy obecnie nie są w systemie eECDL, posiadającym uprawnienia do sylabusa 5.0:

 • Do końca roku 2013 koszt szkolenia 184,50 zł
 • Od 1.01.2014 koszt szkolenia 212,25 zł oraz konieczność posiadania certyfikatu ECDL START lub BASE lub dwóch zdanych modułów ECDL ADVANCED

Termin szkolenia: 12.10.2013 – Kraków, AGH (sala zostanie podane później) w godzinach 9-13.

Przed szkoleniem należy:

 • Uaktualnić swoje dane w systemie eECDL.
 • Zapisać się na szkolenie formularz zapisów on-line tutaj.
 • Dokonać opłaty: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

Na szkolenie należy przynieść:

 • Nową Umowę Egzaminatora (2 egzemplarze) wydrukowaną z systemu eECDL z konta egzaminatora. (W systemie należy wejść w pierwszy przycisk po lewej stronie (nowy ECDL) i wybrać generator umowy egzaminatora). Umowa zawiera już Państwa dane.
 • Załącznik do umowy wraz z uprawnieniami – drukuje się razem z umową – (jeśli nie jest to zgodne z posiadanymi certyfikatami, proszę na spotkanie przynieść certyfikat i jego kserokopiię).
 • Dowód opłaty szkolenia.

Po szkoleniu:

 • Nowe umowy podpisane przez Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL zostaną do Państwa przesłane pocztą bezpośrednio przez Polskie Biuro ECDL.
 • Uprawnienia zostaną uaktualnione w systemie.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na spotkanie.

Beata Chodacka
Koordynator Regionalny ECDL
w Małopolsce
Tel. 502 390 129


Udostępnij tą wiadomość: