Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2020 roku na swoim posiedzeniu 27 maja 2020 r. dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji. Członkiem Kapituły jest m.in. prezes naszego oddziału kol. Marian Bubak.

W kategorii podręczników i książek popularnonaukowych nagrodę główną zdobyła książka „Praktyczne uczenie maszynowe” autorstwa Marcina Szeligi, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia ­­– dla pozycji: „Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeń C++14/17” autorstwa Jerzego Grębosza (Wydawnictwo Helion) oraz „Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania” pod red. Stanisława Wryczy i Jacka Maślankowskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN).

W kategorii książek naukowych nie przyznano nagrody głównej. Wyróżnienie otrzymała książka: „Cyfrowe Państwo. Uwarunkowania i perspektywy” autorstwa Marcina Kowalczyka, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dodatkowo, nie mogąc nagrodzić w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego książki wydanej przez to samo Towarzystwo, a jednocześnie mając na uwadze niezwykłe znaczenie tej publikacji dla polskiej informatyki, Kapituła zadecydowała o uhonorowaniu Dyplomem Uznania pozycji „Polska Informatyka: Zarys historii” autorstwa Marka Hołyńskiego.

Nagrodzonym i wyróżnionym w tegorocznym Konkursie Autorom i Wydawcom serdecznie gratulujemy!


Udostępnij tą wiadomość: