W dniu dzisiejszym odbyło się zdalne zebranie nowo wybranego Zarządu Oddziału Małopolskiego. W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie zarządu. Zabranie na platformie ZOOM prowadził prezes kol. Marian Bubak.
Zarząd Oddziału Małopolskiego wyrażą podziękowanie dla kol. Tadeusza Syryjczyka, Marzeny Krzysztoń, Anny Wrzeciono, Piotra Nawrockiego, Piotra Nowakowskiego i Tadeusza Wilusza za przygotowanie, sprawne przeprowadzenie i udokumentowanie zdalnego Walnego Zgromadzenia Członków OM PTI w dniach 1-3.06.2020. Była to wielka praca.
Zarząd Oddziału Małopolskiego wyrażą podziękowanie dla kończącego swoją kadencję Zarządu Głównemu PTI i dla Prezesa PTI kol. Włodzimierza Marcińskiego. Wsparcie dla naszych inicjatyw, a także osobista obecność na wielu z nich stanowiła dla nas ogromną pomoc w działaniu i wyróżnienie. Bardzo dziękujemy.

EDIT: 24.06.2020 r.
Po umieszczeniu powyższych podziękowań, na ręce prezesa naszego Oddziału trafiły słowa, którymi chcemy się z Państwem podzielić:

Drogi Marianie,
Drogie Koleżanki oraz Koledzy z Oddziału Małopolskiego

Każdy przyjazd do Krakowa był dla mnie wielką przyjemnością.
Tworzyliście fantastyczną atmosferę życzliwości oraz współpracy.
Niech towarzyszy Wam ona do końca świata oraz dzień dłużej.
Wiem, że mam w Krakowie wielu przyjaciół.

Pozdrawiam
Włodek

Podczas spotkania zaplanowany został obszar działania, dla każdej osoby należącej do Zarządu:

Marian Bubak, Prezes

Organizowanie pracy Zarządu, zwoływanie zebrań, udział w posiedzeniach ZG PTI, bieżąca współpraca z Komisja Rewizyjną i Sadem Koleżeńskim
Planowanie i organizowanie Konwersatoriów Wtorkowych

Beata Chodacka, Wiceprezes

Edukacja informatyczna.
Koordynacja i nadzór nad przedsięwzięciami adresowanymi do środowiska nauczycielskiego.
Opieka nad ECDL w Małopolsce.
Reprezentowanie PTI w Małopolskiej Radzie ds Społeczeństwa Informatycznego przy Marszałku i kontakty z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta.

Marek Valenta, Wiceprezes, Skarbnik

Czuwanie nad finansami Oddziału, kontrolowanie opłacanie składek członkowskich. Realizacja operacji płatności, kontrola konta bankowego oraz formalizowanie koniecznych umów od strony finansowej.
Prowadzenie spraw odznaczeń i nagród dla członków OM PTI.

Piotr Nowakowski, Sekretarz

Prowadzenie księgi protokołów z posiedzeń Zarządu oraz rejestru uchwał, utrzymywanie kontaktu z Biurem ZG PTI.
Nadzór nad obsługą techniczną Konwersatoriów

Jerzy Jaworowski

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym region. Kontakty ze firmami informatycznymi Krakowa i Małopolski.
Doprowadzenie do powstanie opracowania prezentującego historię informatyki w Krakowie i w Małopolsce.

Marzena Krzysztoń

Współpraca ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi mająca na celu promocję informatyki – współorganizacja konkursów oraz wydarzeń dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie przyznawania patronatów OM PTI i całego PTI dla Konferencji i innych wydarzeń w Krakowie i w Małopolsce.

Tomasz Pełech-Pilichowski

Współpraca z Izbą Rzeczoznawców PTI, zabieganie o to, aby OM PTI miał licznych rzeczoznawców.
Nadzór nad organizowaniem i współorganizowaniem konferencji i warsztatów.
Pomoc w dostępie do zasobów w infrastrukturze informatycznej AGH.

Alicja Pituła

Zarządzanie wizerunkiem sieciowym OM PTI, prowadzenie strony www, mediów społecznościowych.
Współpraca z redaktorem Biuletynu PTI.
CEO Inicjatywy Jestem Informatyczką.

Anna Stolińska

Opieka nad procesem przyjmowania i wprowadzania nowych członków.
Organizowanie spotkań towarzyskich dla członków OM PTI.

Mateusz Tokarz

Utrzymywanie kontaktów ze studenckimi kołami naukowymi.
Wzmacnianie wizerunku PTI w środowisku studenckim.
Współpraca przy prowadzeniu strony OM PTI.

Anna Wrzeciono

Organizowanie procesu przyjmowania nowych członków PTI (od początku do końca).
Organizowanie przedsięwzięć adresowanych do środowiska nauczycielskiego.
Współpraca w prowadzeniu strony www Oddziału.


Udostępnij tą wiadomość: