Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego.
Szkolenie odbędzie się 2 lipca 2020 (czwartek) godz. 9:00-15:30 w trybie zdalnym.
Link do szkolenia zostanie udostępniony w czwartek o godz. 8:30 osobom zgłoszonym na szkolenie.

Zainteresowanych proszę o kontakt z Beatą Chodacką Koordynatorem Regionalnym ECDL – beata.chodacka@ecdl.pl (tel. 502-390-129) – kontakt mailowy preferowany.

 

 

Wymagania

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL jest posiadanie jednego z certyfikatów:

 • ECDL CORE lub START, lub BASE, lub STANDARD,
 • lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu: 

 1. Przesłanie na adres beata.chodacka@ecdl.pl zgłoszenia zawierającego 4 załączniki:
  • wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa.
   Oryginał należy przesłać na adres:
   Krakowskie Centrum Egzaminacyjne
   ul. Batorego 1/3
   31-135 Kraków
  • wypełnione Karty Rejestracji Egzaminatora.
   Oryginał należy przesłać na adres:
   Krakowskie Centrum Egzaminacyjne
   ul. Batorego 1/3
   31-135 Kraków
  • potwierdzenie umiejętności merytorycznych: kopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera
  • CV
 2. W przypadku kandydatów spoza województwa małopolskiego należy przesłać rekomendację Koordynatora Regionalnego ze SWOJEGO Regionu (ze względu na miejsce zamieszkania).
 3. Przesłanie (przed szkoleniem) potwierdzenia przesłania przelewu na adres beata.chodacka@ecdl.pl.

Opłaty

Odpłatność wynosi 430,50 zł brutto. Członkom PTI przysługuje 35% zniżki, jeśli mają uregulowane składki za bieżący rok.

Odnowienie uprawnień

Osoby, które chcą odnowić uprawnienia muszą:

 • legitymować się certyfikatem ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD lub mieć zdane co najmniej 2 moduły ECDL ADVANCED,
 • odbyć szkolenie podstawowe (cena specjalna – 215,25 zł brutto, dla członków PTI – 172,20 zł brutto).

Wpłaty

Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Bank Zachodni WBK S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie ECDL Kraków

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/

Faktura

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Dane do wystawienia faktury proszę przesłać na adres biuro@ecdl.pl wraz z potwierdzeniem przelewu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka
beata.chodacka@ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany)
Tel. 502 390 129
Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce


Udostępnij tą wiadomość: