Profesor Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław Staszica w Krakowie, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, otrzymał w piątek 1 marca 2013 roku Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego – wyróżnienie przyznawane przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii NaukMedal został przyznany za osiągnięcia Profesora w dziedzinie badań i zastosowań sztucznej inteligencji w systemach komputerowego wspomagania organizacji i zarządzania.

© archiwum polskapresse

Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego jest przyznawany od 1997 roku. Dotychczasowi laureaci to m.in. Andrzej Wajda, prof. Andrzej Koźmiński, Krzysztof Penderecki, prof. Wojciech Gasparski, Krystyna Janda i prof. Zbigniew Religa. Pierwszymi laureatami Medalu byli Jerzy Giedroyć (pośmiertnie) i Bill Gates.

W imieniu członków Oddziału składamy Koledze serdeczne gratulacje!

Więcej na ten temat można przeczytać m.in. na stronach:


Udostępnij tą wiadomość: