Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie przypominam iż statutowy termin płatności składki członkowskiej PTI za rok bieżący upływa w dniu 31 marca 2013 roku.
Wysokość składki na rok 2013 została określona przez Zarząd Główny PTI :
dla członków zwyczajnych – 80,00 zł
dla studentów (także doktorantów) – 20,00 zł
dla emerytów i rencistów – 20,00 zł
Członkowie honorowi PTI – bez zmian – są zwolnieni z opłaty członkowskiej.

Członkowie Oddziału Małopolskiego PTI wpłacają składki na rachunek:

BZ WBK S.A. 4 O/Warszawa
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
PTI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
W tytule przelewu proszę wpisać „PTI składka członkowska”, imię i nazwisko, oraz rok, za który płacona jest składka (np. „PTI składka członkowska, Marek Valenta, 2013″).

Przykro, ale w przypadku zaległości składka zostanie zaliczona za rok „najstarszą zaległość”. Informację o ewentualnych zaległościach w opłacaniu składki członkowskiej można uzyskać mailowo pisząc na adres (alicjapitula(at)gmail.com).

Dodatkowe informacje nt. składek członkowskich znajdą Państwo na naszej stronie w dziale Dla członków OMP PTI/Składki Członkowskie.


Udostępnij tą wiadomość: