Statutowy termin opłacania bieżącej składki członkowskiej w PTI za rok 2022 mija 31 marca br.

Ponieważ ZG PTI zatwierdził nowe zasady opłacania składek członkowskich, podaję je w skrócie, w poniższej tabelce (pełna wersja pod adresem: https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/skladki-czlonkowskie/ )

SKŁADKI PTI w roku 2022   (płatność do 31.03.2022)

Wiek / latWpisoweSkładkaUwarunkowania
do 20020.- 
21-2620.-20.- 
27-5920.-80.- 
60-7520.-20.- 
ponad 7520.-0,-składka 0,- przy minimum 10 latach stażu i braku zaległości w składce za poprzednie lata
ponad 7520.-20.-pozostali w wieku 75+
dla każdego –0jednoroczna obniżka składki członkowskiej na wniosek zainteresowanego w przypadku szczególnych okoliczności

Spodziewam się, że KAŻDA/Y samodzielnie zdecyduje o stawce swojej składki, adekwatnie do zatwierdzonych zasad i wpłaci ją najlepiej tradycyjnie przelewem na konto:

Oddział Małopolski PTI

52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Tytułem: imię i nazwisko – składka członkowska za rok 2022

W imieniu zarządu OM PTI i swoim własnym

pozdrawiam serdecznie i niemal już wiosennie

Marek Valenta

/skarbnik OM PTI/


Udostępnij tą wiadomość: