Zapraszamy na Czwartkowe Konwersatorium Oddziału Małopolskiego PTI

Czwartek 24.03.2022, godz. 18.00, via Webex

Link do spotkania: https://zg-pti.webex.com/zg-pti/j.php?MTID=m1d0af4df2de7b0355b6c9e67bb596673

W ten czwartek spotkamy się ze zwycięzcami Konkursów IEEE i PTI – Emilią Majerz, Aleksandrą Pasternak, Bartoszem Kuskiem, Andrzejem Szlafarskim.

Obraz 3D Animation Production CompanyPixabay

1. Emilia Majerz i Aleksandra Pasternak, „System do analizy uszkodzeń poszycia statków powietrznych wykorzystujący konwolucyjne sieci neuronowe”, promotor: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel.

To najlepsza praca w kategorii „najbardziej praktyczna praca” w konkursie Superstar 4 Science 2021 pod patronatem IEEE i GovTech Polska, https://ieee.pl/

Celem pracy inżynierskiej było stworzenie systemu do predykcji występowania uszkodzeń na zdjęciach poszyć statków powietrznych. Główną część systemu stanowi konwolucyjna sieć neuronowa, wytrenowana do skutecznego rozpoznawania obecności rdzy na poszyciu. Interakcja z klasyfikatorem jest zapewniona poprzez przygotowaną aplikację webową.
Praca powstała dzięki uzyskaniu przez Katedrę Informatyki AGH bazy zdjęć z DAIS (D-Sight Aircraft Inspection System), przedstawiających fragmenty poszycia. Była ona realizowana w ramach rzeczywistego projektu związanego z analizą uszkodzeń powierzchni statków powietrznych i dotyczy realnej potrzeby usprawnienia procesu ich analizy. W trakcie prezentacji omówione zostaną motywacja projektu, koncepcja i wygląd systemu oraz uzyskane wyniki.

Emilia Majerz, Aleksandra Pasternak – Studentki Akademii Górniczo Hutniczej na Wydziale Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji, kierunków Informatyka – Data Science oraz Informatyka. Aktualnie w
ramach prac magisterskich kontynuują badania nad predykcją występowania korozji na poszyciach statków powietrznych wykorzystując zaawansowane techniki uczenia maszynowego, takie jak syjamskie czy zespołowe sieci neuronowe.

2. Bartosz Kusek, „Algorithms for Approval-Based Elections with Structured Preferences”, promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski, III nagroda konkursu PTI, https://kpm.pti.org.pl/archive/winners

W swojej pracy badam trudność obliczeniową problemów kupowania głosów w aprobatowych wyborach komitetów. Rozważam ograniczone dziedziny preferencji, skupiając się na dwóch najbardziej naturalnych, w których albo kandydaci aprobowani przez wyborcę, albo wyborcy aprobujący kandydata tworzą przedziały. Dla każdej z dziedzin badam problemy manipulacji przez dodawanie, usuwanie i zamienianie aprobat dla kandydatów przy regule Approval Voting. Wówczas gdy przeważnie problemy rozważane w ograniczonej dziedzinie preferencji stają się prostsze obliczeniowo, pokazuję przypadki które są wyjątkami od tej reguły.

Bartosz Kusek: Absolwent kierunku Informatyka AGH. Moim głównym zainteresowaniem naukowym jest jest obliczeniowa teoria wyboru społecznego, która stawia pytania będące ciekawymi problemami z zakresu algorytmiki i teorii złożoności obliczeniowej.

3. Andrzej Szaflarski, „Algorytmy detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu”,
promotor: prof. dr hab. inż. Marek Miśkowicz, II nagroda konkursu PTI https://kpm.pti.org.pl/archive/winners

Celem pracy było opracowanie oryginalnego algorytmu wykrywania uderzeń serca w sygnale EKG. W efekcie przeprowadzonych prac zaprojektowano algorytm, którego skuteczność okazała się konkurencyjną względem znanych do tej pory rozwiązań dowolnego typu. Opracowane rozwiązanie oparte było o proste techniki detekcji i wśród algorytmów tego typu okazało się najbardziej skutecznym.

Oprócz opracowania nowego algorytmu w pracy przedstawiono szczegółową i oryginalną analizę jego wydajności. Zaproponowany został niespotykany do tej pory w literaturze sposób przedstawienia wpływu dokładności detekcji na osiągniętą skuteczność, a także nowy sposób zliczania operacji wykonywanych przez algorytmy, który uzupełnia informacje o charakterystyce znanych rozwiązań i ich złożoności obliczeniowej.

Andrzej Szaflarski – absolwent Informatyki AGH. Entuzjasta programowania oraz optymalizacji w systemach czasu rzeczywistego. Specjalizujący się w technologiach C/C++ i Python. Aktualnie realizujący się zawodowo jako inżynier oprogramowania pracujący nad rozwojem sieci 5G. Prywatnie miłośnik sportu i folkloru rodzimego Podhala.


Udostępnij tą wiadomość: